Kişisel veri nedir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 3. maddesi uyarınca kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Tarafımız, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi kanuna uygun olarak kaydedecek, saklayacak, güncelleyecek, işleyecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere açıklayabilecek ve aktarabilecektir. Kişisel veri yönetimi süreçlerimize ilişkin açıklamalarımız işbu metinde sunulmaktadır

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

İşbu Aydınlatma Metni’nde; kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak, Sümer Mh. 2482/2 Sk. B Blok SkyCity Plaza No:4/1/69-70 Merkezefendi-Denizli (Tel: 0850 255 0 258) Adresinde Mukim, Fatih Vergi Dairesi 8000532527 Vergi Numarası ile kayıtlı, 0800053252700013 Mersis No’ lu WBB Turizm ve Dış Ticaret A.Ş. “HALALLES” olarak siz değerli müşterilerimizin kişisel verilerinin korunmasına önem veriyor ve sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Toplanan Kişisel Verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri işleme şartlarına uygun olarak;

Siz değerli tüketicilerimiz ile sağlıklı bir şekilde iletişim kurmak.

Oluşabilecek bir şikayet durumunda bu durumu ivedi şekilde çözmek ve işleme almak.

Siz değerli tüketicilerimize özel süreç hakkında bilgi hizmeti ve kargo, süreç denetimi, ödeme kontrolü, muhasebeleştirme ve ürün faturalandırma işleyişlerini sağlamak.

3. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amacı

Toplanan Kişisel Verileriniz, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar dışında üçüncü şahıslara aktarılmayacak, açıklanmayacak ya da başka şekilde ifşa edilmeyecektir. Kişisel Verileriniz, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlara uygun olarak işleme faaliyetleri ve açık rızanızın olması durumunda açık rızanızı vermiş olduğunuz pazarlama ve analiz faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla HALALLES’in yurtiçindeki ve yurtdışındaki iştiraklerine, çözüm ortaklarına, hizmet sağlayıcılarına, kampanyalar çerçevesinde mal/hizmet tedarik ettiği anlaşmalı gerçek veya tüzel kişilere, ve kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişilere KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde yer alan Kişisel Veri işleme şartları ve amaçları dahilinde aktarılabilecektir.

4. Kişisel Verilen Toplanası ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirket faaliyetlerini yürütmek amacıyla farklı kanallarla; mevzuata ve Şirket politikalarına uyumun sağlanması hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5.Veri Sahibinin KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Hakları

* Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:

* Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

* Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

* Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

* Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

* Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

* Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

* İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,

* Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 **Bu kapsamda, bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi Başvuru Formu'nu doldurarak office@halalles.com e-mail adresimize e-posta iletebilirsiniz.

ORGANİK & HELAL & VEGAN
İÇERİKLİ GARANTİ
Sülfat, SLS, SLES, Silikon
Alkol, Paraben, Parfüm, Tuz
içermemektedir.


HALALLES, Organik, Helal ve Vegan içerikli ürünlerini özellikle Hayvanlar Üzerinde Test Etmeden üretmeyi ve bu kazanımlarını da müşterilerine “farkındalık” olarak yansıtmayı ilke edinmiştir.

FARKINDA MISINIZ?

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.